ผอ.สพม.3 ร่วมเป็นเกียรติในการรับการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยนางพันธ์ธนนันท์ หุตะกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในการรับการติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคาร 6 ชั้น 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการ