ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗

วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ในตำแหน่งอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมพิพัฒน์สาครธรรม (ชั้น ๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗