สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2567

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 9:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2567 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม ก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตรให้กับอำเภอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ โรงเรียนที่ได้รับรางวัลเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ระดับยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2567 “ระแงะ 4 มิตร พิชิตฟันดี” ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 2