สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายสุเทพ  ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนินทรงเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ “โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์อุดมวิทย์” อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์  โดยมี ดร.ภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓  , นายสุนทรา หันชัยศรี ,นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, อำเภอห้วยผึ้ง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียนฯลฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ