รายงานประจำปี 2566 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อ่านรายงานประจำปี 2566 ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้โดยคลิกรูปภาพหน้าปก ANNUAL REPORT 2023