ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่ 2562

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ออกตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่ ณ โรงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยาและโรงเรียนบ้านดงเจริญ ในสังกัดอำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ได้พบปะคณะครูและนักเรียนบริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14  เข้าพบนักเรียนอนุบาลตามห้องเรียนชั้นต่างๆ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนอักษรอดุลวิทยา และโรงเรียนบ้านดงเจริญ ตรวจสภาพอาคาร สภาพแวดล้อมต่างๆพร้อมติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ การใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนพร้อมการใช้ DLTV ในโรงเรียน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดาวเทียม DLTV  ในโอกาสนี้ได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย