สพม.19 ร่วมกับ สสจ.เลย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (มีคลิป)

https://www.youtube.com/watch?v=Merq4Uj4z2Q&feature=youtu.be

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ซึ่งประกอบด้วยการให้บริการทางการแพทย์ การบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ การบริการตรวจตา การบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่  การรับบริจาคโลหิต การรับบริจาคอวัยวะและการรับบริจาคดวงตา  ครั้งที่ 1 ที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย  โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี และมีนายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียนและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้  จังหวัดเลยมีแผนปฏิบัติการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง จ.เลย ครั้งที่ 3 วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ จ.เลย และครั้งที่ 4 วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่หอประชุมอำเภอปากชม จ.เลย