รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ อ่านประกาศตามเอกสารแนบ หรือ คลิกที่นี่

ดูระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่ คลิกที่นี่ และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ คลิกที่นี่