สพป.ลำพูน เขต 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้สมัครเข้ารับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจและสามารถเข้าใช้งานในระบบTEPE Online ในหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู และหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2562