ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านบ่อทอง

>>>>>>วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป. นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายลุกมาณ์ ดือราอิง ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ลงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนบ้านบ่อทอง โดยมี นายบัญญัติ แทนหนู ผอ.รร.บ้านบ่อทอง และคณะครู ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนจัดระบบการบริหาร จัดการห้องเรียน ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง และให้ครูผู้สอนใส่ใจในรายละเอียดเล็ก เช่น สังเกตพฤติกรรมนักเรียน การตรวจการบ้านนักเรียน เป็นต้น และให้ครูผู้สอนดูเป้าหมาย ตัวชี้วัดและมาตรฐานควบคู่ไปด้วย