ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567

 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 08:00 – 16:30 น. ณ หอประชุมศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์การศึกษาสามพร้าว) จังหวัดอุดรธานี ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนพิการสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา” ในรูปแบบ On site ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ Online ได้โดยกรอกข้อมูลลงใน Google Form : NCPD 2024 และสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ NCPD 2024