ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

ด้วย สพฐ. ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระหว่างวันที่ 15-19 ก.ค.2567 ในวันเวลาราชการ ผู้สนใจสมัคร สามารศึกษารายละเอียดเพิ่มได้ตามเอกสารดังแนบ

ประกาศรับสมัคร ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ