โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สพม.เลย หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นายดิเรก  ศรีโยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ 113 ปี ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

นายอาทิตย์  ภูชุม หัวหน้างานกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ว่า เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ผู้พระราชทานกำเนิด  ลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ และเป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของเหล่าพี่น้องลูกเสือ ซึ่งควรจะดำรงไว้เป็นสถาบันอันยึดมั่นของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 23 นาย ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 182 นาย กองลูกเสือโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ ร่วมกิจกรรมประกอบพิธี ณ โดมโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ อ.ผาขาว จ.เลย

……………………………………

ครูสมควร  ศรีโยธา  เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ / รายงาน