สพฐ. ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567

.

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกิจกรรม “ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567” โดยมี พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ ศาลา 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ

.

โอกาสนี้ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล เลขาธิการ กพฐ. นำคณะผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ผู้อำนวยการสำนัก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกิจกรรม สวดมนต์ไหว้พระ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเป็นสิริมงคลในการทำงานต่อไป