เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารศรีพิทยาคม” ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2562  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารศรีพิทยาคม”  ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร  โดยมี นายอดุลย์ กองทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต  1  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  ประชาชน และนักเรียน  ร่วมเฝ้ารับเสด็จ