สพป.หนองคาย เขต 1 “ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.” 29.05.62

วันพุธที่ 29  พฤษภาคม  2562  เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำ คณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ในรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 22/2562  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. รับฟังข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัด การดำเนินงาน 2562 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ในโอกาสนี้นายมติชน  มูลสูตร รอง ผอ.สพป.นค.1และนายคึกฤทธิ์  วงษ์อารีย์ ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศสพป.นค.1 ได้มอบเงินเพื่อเป็นค่าสมัคร โครงการ “ปั่นปันรัก  เพื่อน้องกินอิ่มนอนอุ่น” คนล่ะ 1,000 บาท ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1