สพฐ. เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเด็ก ม.2 ถูกเพื่อนทำร้าย รีบดูแลเยียวยาจิตใจเด็ก พร้อมประสานเครือข่ายป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีข้อห่วงใยและได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเด็กนักเรียนชั้น ม.2 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถูกเพื่อนนักเรียนทำร้ายร่างกาย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น ตนพร้อมด้วยทีมงานศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าว โดยสั่งการให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ต้นสังกัดของโรงเรียนที่เกิดเหตุ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยด่วนแล้ว ทั้งนี้ พบว่าทางโรงเรียนได้มีการสืบสวนเบื้องต้นจากนักเรียนและพยานบุคคล และได้เชิญผู้ปกครองของนักเรียนผู้ถูกทำร้ายร่างกายรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนคู่กรณีมารับทราบพฤติกรรมที่เกิดขึ้น โดยได้ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองของนักเรียนทั้งสองฝ่ายและพยายามหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน รวมถึงมีการประสานไปยัง สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ในลักษณะนี้ และจะดำเนินการถอดบทเรียนเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ้นอีก

.

ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าว ได้เร่งกำชับให้โรงเรียนที่เกิดเหตุดำเนินการตามมาตรการและแผนเผชิญเหตุด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด เพื่อให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนและนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาเข้าพูดคุยสอบถามข้อมูลกับนักเรียนและดูแลเยียวยาจิตใจของเด็กนักเรียนผู้ถูกทำร้าย พร้อมประสานสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามในเรื่องคดีความ พร้อมกำชับโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง เรื่องมาตรการความปลอดภัยในและนอกสถานศึกษา หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันอีก ให้รายงานสำนักงานเขตพื้นที่และรายงาน สพฐ. ทราบทันที ตลอด 24 ชม.

.

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สพฐ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน และรายงานให้ เลขาธิการ กพฐ. ทราบโดยตรง จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ สพฐ. ไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามข้อห่วงใยของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. โดยกำชับเขตพื้นที่ฯ หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้ ขอให้ทำความเข้าใจกับสถานศึกษาเน้นการสื่อสารสร้างความเข้าใจ ให้ความสำคัญกับการดูแลเยียวยานักเรียนเป็นอันดับแรก พร้อมร่วมหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการตามมาตรการป้องกันเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรงภายในโรงเรียน ตามหลัก 3 ป (ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ หากพบเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนักเรียน ขอให้แจ้งเหตุมายัง สพฐ. ที่ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ ศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. โทร. 0 2123 8789 เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือต่อไป