สพป.นครราชสีมา เขต 6 ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 มอบหมายให้ นางจารุนันท์ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2567 (ศูนย์สอบ สพป. ศธจ. สช. สำนักการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุม KM สพป.นครราชสีมา เขต 6