สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกรฏาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วย นางวนิดา จันทรมณี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกรฏาคม 2567 จังหวัดพิจิตร โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ณ พระอุโบสถวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร