สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ พระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นางนุชนาถ ชัยพันธุ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพรัตนมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมี ผู้บริหารระดับสูง ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธี

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จุดธูปเทียนบูซาพระรัตนตรัย เชิญใบพลู 7 ใบ ถวายแด่พระเถราจารย์ พระเทพวัชรญาณเวที วิ. เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม ประธานดับเทียนชัย และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ชันสาคร จากนั้น ผู้ว่าฯ กล่าวคาถาตักน้ำ ก่อนตักน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากขันสาคร ใส่คนโท และถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

จากนั้น ตามฤกษ์เวลา 12.00 น. พราหมณ์ ประจำโต๊ะบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ 1 ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก รับแว่นเวียนเทียนจากพราหมณ์แล้ว วักแว่นที่จุดเทียนแล้วเข้าหาตัว 3 ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันไปยังคนโทน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แล้วส่งต่อให้คนที่อยู่ซ้ายมือ เวียนไปจนครบ 3 รอบ จนเสร็จพิธี

ต่อจากนั้น ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ จะเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์มาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย และวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะมีพิธีเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เพื่อทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ต่อไป