ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.สมุทรสาคร เพื่อตรวจติดตามความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมในโรงเรียน อาคารเรียน ห้องสุขา พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ณ โรงเรียนวัดหลักสองราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวังนกไข่ โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ

ตรวจเยี่ยม รร. ในสังกัดฯ ๓ รร.