สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมเปิดงานมหกรรมสมุนไพร การเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ร่วมเปิดงานมหกรรมสมุนไพร การเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก จังหวัดลำปาง ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพและการสนับสนุนการบริการเเพทย์แผนไทยและการเเพทย์ทางเลือก เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และการแพทย์ทางเลือก ตลอดจนอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดลำปาง ณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลำปาง