สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) โรงเรียนวัดท่าจัด โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ โรงเรียนบ้านเขากำแพง โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ โรงเรียนวัดคลองตัน และโรงเรียนวัดสระยายโสม