สพป.ชม.2 จัดอบรมการรายงานประเมินตนเอง (SAR)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) เพื่อให้บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ได้มีความรู้ความเข้าใจใน การจัดทำรายงานประเมินตนเอง และทำได้อย่างถูกต้อง โดยนายอารมณ์ บ้านใหม่ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษและมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทีมวิทยากรโดยศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2