สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ การใช้แพลตฟอร์มการอบรมเพื่อพัฒนาครูแกนนำแนะแนว และการ Coaching เป้าหมายชีวิตนักเรียน

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจ การใช้แพลตฟอร์มการอบรมเพื่อพัฒนาครูแกนนำแนะแนว และการ Coaching เป้าหมายชีวิตนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์ และมอบนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา โดยส่งเสริมศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษาให้เกิดความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานแนะแนว เพื่อเป็นกำลังสำคัญและกลไกการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษาครอบคลุมงานแนะแนวการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง พัฒนาตามความสนใจและศักยภาพอย่างรอบด้าน โดยจัดทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้พัฒนาครูแนะแนวผ่าน Google Classroom ได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 น.ส.สิริกร ประสพสุข ผอ.ร.ร.บ้านหนองหล่มหนองเหล่า และคณะวิทยากร ดำเนินการประชุมสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้แพลตฟอร์ม ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว Cr ครูวิลาศ คำมีแก่น