การอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบุคลากรในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบุคลากรในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 1 โดยมี นายกิตติพัฒน์ บุญพร้อม ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ การใช้งานเว็บไซต์กลุ่ม และการใช้งาน Google Suite ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1