สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ สุขาดี มีความสุข

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นายวัลลภ ภูจอมจิตร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวเทพี กับปุละวัน ผอ.กลุ่มอำนวยการ นางสาวปิยรัตน์ วงศ์เติง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสุขาดี มีความสุข โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมล้านตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง การเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา สพฐ. จึงตระหนักถึงความสำคัญของห้องน้ำในโรงเรียนที่จะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อการใช้สอย