ประชาสัมพันธ์การประชุม TK FORUM 2024

ด้วยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดจัดงานประชุม TK FORUM 2024 หัวข้อ “Library Makes ChangeW ในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการท่ายถอดออนไลน์ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่
1. รับชมผ่านระบบ Zoom Webinar โดยลงทะเบียนผ่าน QR Code ท้ายเอกสาร หรือ Link นี้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
2. รับชมผ่านทาง Facebook Live : www.facebook.com/thekommon.co

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ