ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 29 พค 2562 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี