สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข”

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ว่าที่ร้อยเอก เดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและการสื่อสาร ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า และผลการดำเนินโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)