ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบหมวกนิรภัยขนาดเล็กสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จาก บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบหมวกนิรภัยขนาดเล็กสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาให้ครอบคลุมภัยคุกคามทั้ง 4 กลุ่มภัยตามบริบทของสถานศึกษา และกล่าวขอบคุณ นายวีรชัย อาชวรัตน์ถาวร ผู้จัดการกลุ่มงาน-ภาคอีสานล่าง และผู้แทนจาก บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด เป็นผู้มอบหมวกนิรภัยขนาดเล็กที่มี มอก. รับรองให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 193 ใบ คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 67,550 บาท โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนจาก สพป.อุบลราชธานี เขต 2, 3, 4, 5 ผู้แทนนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา 35 แห่ง ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้ารับมอบหมวกนิรภัย ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี : ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ – รัชดาภรณ์ มะหิพันธ์ /ภาพ ข่าว Cr ผอ.ชมกมล หาพันนา