ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการศรีรัตนะ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการศรีรัตนะ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ในครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยบริการศรีรัตนะ ได้มอบพัดลมให้บ้านผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 เครื่อง โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานในพิธี ร่วมกับหน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ ที่มามอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ บริเวณบ้านไม่มีเลขที่ บ้านตระกาจ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
_______________
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-617401
โทรสาร : 045-617401
E-Mail : sisaketspecialcenter@gmail.com
Website : https://sisaketspecial.ac.th/
“ศรีสะเกษ : #ปลอดภัยสัมฤทธิ์ผลยั่งยืน”

เรียนดีมีสุข #ทำดีทำได้ทันที

สุขเสมอกัน_ที่ศรีสะเกษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ_ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ