ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นางราชมาลี ต้อนรับ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครูบุคลากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายชุมศักดิ์ ชุมนุม ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
_______________
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-617401
โทรสาร : 045-617401
E-Mail : sisaketspecialcenter@gmail.com
Website : https://sisaketspecial.ac.th/
“ศรีสะเกษ : #ปลอดภัยสัมฤทธิ์ผลยั่งยืน”

เรียนดีมีสุข #ทำดีทำได้ทันที

สุขเสมอกัน_ที่ศรีสะเกษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ_ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ