ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางราชมาลี ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวอารีย์ หงษ์คำ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คณะครูบุคลากร เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ประจำปี 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
_______________
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-617401
โทรสาร : 045-617401
E-Mail : sisaketspecialcenter@gmail.com
Website : https://sisaketspecial.ac.th/
“ศรีสะเกษ : #ปลอดภัยสัมฤทธิ์ผลยั่งยืน”

เรียนดีมีสุข #ทำดีทำได้ทันที

สุขเสมอกัน_ที่ศรีสะเกษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ_ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ