สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22 /2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร ในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 22/2562 โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.และในการรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3