ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 โรงเรียนจอมทอง

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุ 15 ปี จำนวน 42 คน เข้ารับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมทอง โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีอายุ 15 ปี จำนวน 42 คน เข้ารับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA 2018 ณ ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนจอมทอง โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ