+++ ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม ผอ.สพป.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562 “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ^^^^

^^^  วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อรับมอบแนวนโยบายทางการศึกษา รวมถึงภารกิจข้อราชการของสำนักต่าง ๆ ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ( นายสุเทพ  ชิตยวงษ์  )  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา     ณ  ศูนย์การประชุมฯ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  อ.เมือง จ.ปทุมธานี ++ขอบพระคุณภาพจากท่าน รองพุฒชาด  จันทร์ดำ ค่ะ++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน