สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference จัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

       วันที่  30  พฤษภาคม  2562  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมและรับชมการถ่ายทอดสด  “การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  ประจำปีการศึกษา  2562”  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจกระบวนการคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น  โดยจะนำไปใช้ในการคัดกรองนักเรียนยากจนภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562  ของสถานศึกษาทุกโรงในสังกัด สพฐ.  ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2