สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมคัดลายมือ

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สพป.สิงห์บุรี โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย รอบคัดเลือก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมคัดลายมือ ระดับ ป.1-ป.3,ป.4-ป.6 และ ม.1-ม.3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดย ระดับ ป.1-ป.3 คัดลายมือในเรื่อง สัตว์หิมพานต์ ตระกูลสิงห์ ระดับ ป.4-ป.6 คัดลายมือในเรื่อง โบสถ์วัดไทร แหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนในสิงห์บุรี และ ม.1-ม.3 เรื่อง เครื่องราชกกุธภัณฑ์ “เครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชา