สพป.ลำพูน เขต 2 นำนักเรียนในสังกัดเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ส.โนตานนท์ และทุนพิเศษจากคุณพ่อสันติ์-คุณแม่มาลี เทพมณี

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 นำนักเรียนในสังกัด รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ส.โนตานนท์ และทุนพิเศษจากคุณพ่อสันติ์-คุณแม่มาลี เทพมณี พร้อมบุตรธิดา เป็นทุนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รวม 20 ทุน ณ บ้านอินทพานิช อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน