ทุนรัฐบาลอินเดีย

รัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทย ภายใต้ ITEC Programe และ TCS of  Colombo Plan  รวม 38 ประเภทสาขา รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.tica.thaigov.net  และเอกสารดังไฟล์แนบนี้ ทุนรัฐบาลอินเดีย