ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมลงนามแสดงความอาลัยพลแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันนี้ ( 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.) ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจิณณารัตน์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ตุลาการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย โดยจังหวัดลำพูน ได้ประกาศให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไว้ทุกข์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562) รวม 21 วัน