สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยนางสาวสุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก แสดงความจงรักภักดี และเป็นสิริมงคลแก่ราชการครูและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และเพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน  โดยปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และไม้มงคล จำนวน 30 ต้น ได้แก่ ไม้ประดู่ 10 ต้น ไม้พยุง 10 ต้น และไม้ลัก 10 ต้น ได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ โดยมีข้าราชการและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ บริเวณหน้าอาคารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 3