สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้มอบหมายให้นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) ในสถานศึกษา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. และนายโกศิลป ดวงใจ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. มาพบปะและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนจากเขตพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และโรงเรียนที่จัดตั้งศูนย์ USO Net ในโครงการ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี คลิ๊กชมภาพทั้งหมด