ประชุมคณะกรรมการ Coaching Team และคณะกรรมการ Evaluation Team

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน (Evaluation Team) ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปี ให้กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๒ จำนวน ๑๕ คน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒