ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ ครูสายงานการสอน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขอเลื่อนวิทยฐานะเชียวชาญ

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  /ศึกษานิเทศก์  /ผอ.โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ และคณะครู  ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลสนับสนุนผู้รับการประเมิน  แก่คณะกรรมการประเมิน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์   มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ    ซึ่งเข้าประเมินฯ นายพรชัย  มีทอง   ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  .ในวันที่ 31   พฤษภาคม 25562  ณ  ห้องประชุมภูมิพญา  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ