สพป.สิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และบริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังเดิม ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้กลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานบุคคล และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา ภายในงานมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้มีข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ก่อนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังเดิม แล้วลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งธรรมชาติ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562 พร้อมด้วยข้าราชการ นายกเหล่ากาชาด ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่/บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมแสดงความจงรักภักดีร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก