สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำพุทธศักราช 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำพุทธศักราช 2562 โดยมีนายมนตรา  กอซอ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชาชน ร่วมในพิธีโดยพรัอมเพียงกัน ณ  หอประชุมอำเภอจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำพุทธศักราช 2562 โดยมีนายมนตรา  กอซอ นายอำเภอจัตุรัส เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชาชน ร่วมในพิธีโดยพรัอมเพียงกัน ณ  หอประชุมอำเภอจัตุรัส อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ