สพม. 36. ร่วมให้ข้อมูลการติดตามโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. รศ. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  องคมนตรี ประธานโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ กองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีนายมนชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด จังหวัดพะเยา ร่วมให้ข้อมูลประกอบการติดตามโครงการฯ ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา/ น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว