สพม.36 จัดโครงการคุณธรรม-จริยธรรม ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 มอบหมายให้ นายประจักษ์ สีหราช รอง   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36  เป็นประธานปิดโครงการคุณธรรม-จริยธรรม “กล้าคุณธรรม  กล้าแผ่นดิน  ด้วยพลังบวร”  ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม  อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  และปีที่ 4  ของโรงเรียนจุนวิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว